Pozvánka na valnou hromadu

23.05.2023 10:13
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
člen představenstva společnosti Syntaxis NORD a.s., IČ 25049445, se sídlem Záhořanská 749, Šeberov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 25804 vedená u Městského soudu v Praze
 
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22.6.2023 od 9:30 hodin
na adrese Pod kopcem 5, Praha 4 - Hodkovičky
 
Pořad jednání:
Zahájení, volba orgánů valné hromady
Schválení řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2022
     Návrh usnesení: 
     Valná hromada schválí účetní závěrku společnosti ke dni 31.12.2022
Rozhodnutí o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2022 do 31. 12. 2022
     Návrh usnesení: 
     Valná hromada rozhodne o převedení zisku za za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 1.022 tis. Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let. 
 
Závěr
 
 
 
V Praze dne 23. 5. 2022
 
 
 
 
  _________________________  
                Jiří Melzer
          člen představenstva

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

člen představenstva společnosti Syntaxis NORD a.s., IČ 25049445, se sídlem Záhořanská 749, Šeberov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 25804 vedená u Městského soudu v Praze

 

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22.6.2023 od 9:30 hodin

na adrese Pod kopcem 5, Praha 4 - Hodkovičky

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
  2. Schválení řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2022

     Návrh usnesení: 

     Valná hromada schválí účetní závěrku společnosti ke dni 31.12.2022

  1. Rozhodnutí o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2022 do 31. 12. 2022

     Návrh usnesení: 

     Valná hromada rozhodne o převedení zisku za za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 1.022 tis. Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let. 

 

  1. Závěr

 

 

 

V Praze dne 23. 5. 2022

 

 

 

 

  _________________________  

                Jiří Melzer
          člen představenstva