Pozvánka na valnou hromadu

11.06.2021 11:44

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

člen představenstva společnosti Syntaxis NORD a.s., IČ 25049445, se sídlem Záhořanská 749, Šeberov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 25804 vedená u Městského soudu v Praze

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 1. 7. 2020 od 7,00 hodin na adrese Janov č.p. 233, 405 02 Janov u Hřenska

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
  2. Schválení řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2020

     Návrh usnesení: 

     Valná hromada schválí účetní závěrku společnosti ke dni 31.12.2020

  1. Rozhodnutí o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za účetní období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020

     Návrh usnesení: 

     Valná hromada rozhodne o převedení zisku za za účetní období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020 ve výši 1.986 tis. Kč na účet Ztráty minulých období. 

 

  1. Závěr

 

 

 

V Praze dne 10. 6. 2021

 

 

 

 

  -------------------------------------------------------                    ---------------------------------------------------------           

             Jiří Melzer, jednatel
          člen představenstva