Pozvánka na valnou hromadu

23.05.2022 08:48

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

člen představenstva společnosti Syntaxis NORD a.s., IČ 25049445, se sídlem Záhořanská 749, Šeberov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 25804 vedená u Městského soudu v Praze

 

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20.6.2022 od 11,30 hodin

na adrese Pod kopcem 5, Praha 4 - Hodkovičky

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
  2. Schválení řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2021

     Návrh usnesení: 

     Valná hromada schválí účetní závěrku společnosti ke dni 31.12.2021

  1. Rozhodnutí o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za účetní období od 1.1.2021 do 31. 12. 2021

     Návrh usnesení: 

     Valná hromada rozhodne o převedení zisku za za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve výši 582 tis. Kč na účet Ztráty minulých období. 

 

  1. Závěr

V Praze dne 23. 5. 2022

 

Jiří Melzer
člen představenstva